Информације

СУДСКИ ТУМАЧИ И ПРЕВОДИОЦИ

Програм решавања старих предмета 2017

Информатор о раду Основног суда у Јагодини

Cписак адвоката чија седишта канцеларије су на подручју Града Јагодине и општине Рековац

Текст огласа:
Download this file (IMENIK ADVOKATA.pdf)Именик адвоката[ ]248 kB
Download this file (SERTIFIKAT.jpg)Сертификат[ ]246 kB

Радно време

Основни суд у Јагодини – Матични суд
ул. Кнегиње Милице 84
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Пријемна канцеларија Рековац
ул. Слађана Лукића бб
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Телефони за заказивање - пријем странака

Матични суд – Кнегиње Милице 84
Заказивање: Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
Телефон за заказивање:
Тел. 035/221-409
Тел. 035/241-316

Пријемна канцеларија Рековац
ул. Слађана Лукића бб
Пријем и овера :Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
Тел. 035/8411-057

Обавештење

У складу са Годишњим распоредом послова Основног суда у Јагодини странке прима Председник или Заменици председника суда у редовном термину.

S5 Box

Пријава за администратора