Председник суда

Председник суда - судија Мирјана Јовановић

CURRICULUM VITAE

 • Рођена је 07.04.1962. године у Јагодини.
 • Основну школу је завршила са одличним успехом и као носилац Вукове дипломе. Гимназију „Светозар Марковић“ у Јагодини, завршила је са одличним успехом.
 • Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1986. године, са просечном оценом 9,06, након чега је радила као приправник у Општинском јавном тужилаштву у Јагодини и то у периоду од 1986. године до 1988. године.
 • Правосудни испит је положила са похвалом 1988. године.
 • У периоду од 1988. године до 1990. године, радила је као професор правних предмета у средњој школи „Славка Ђурђевић“ у Јагодини.
 • Од 22.10.1990. године до 1995. године, када је изабрана за судију, радила је као стручни сарадник Општинског суда у Јагодини.
 • За судију Општинског суда у Јагодини, изабрана је Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 24.10.1995. године (одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 43/95).
 • У току судијске функције поступала је у свим материјама, најдуже у кривичној (од 1996. године до почетка 2009. године). У периоду од 2001. године до 2005. године, била је заменик председника Општинског суда у Јагодини.
 • У периоду од 01.01.2010. године до 2012. године, била је у статусу неизабраног судије, а у правосудни систем је враћена на основу Одлуке Уставног суда Републике Србије, Одлуком Високог савета судства од 18.09.2012. године (одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 91 од 21.09.2012. године). Наведеном одлуком изабрана је за судију Основног суда у Јагодини.
 • У периоду од 2012. године до 31.12.2013. године, поступала је као истражни судија и судија за претходни поступак Основног суда у Јагодини.
 • Одлуком Високог савета судства број 119-05-380/44/2013-01 од 24.12.2013. године, постављена је за вршиоца функције председника Основног суда у Јагодини, који суд је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13), почев од 01.01.2014. године до избора председника истог суда.
 • Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године (одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 55/14 од 23.05.2014. године) изабрана је за председника Основног суда у Јагодини.
 • У периоду од 01.01.2014. године па надаље, осим што је председник Основног суда у Јагодини и руководилац судске управе, поступа и у кривичној материји као судија за претходни поступак, у материји извршења кривичних санкција, као и по предметима који се тичу заштите права на суђење у разумном року.
 • Говори руски, а служи се и енглеским језиком.
 • Живи у Јагодини са супругом Момчилом и сином Николом.

 

Радно време

Основни суд у Јагодини – Матични суд
ул. Кнегиње Милице 84
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Пријемна канцеларија Рековац
ул. Слађана Лукића бб
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Телефони за заказивање - пријем странака

Матични суд – Кнегиње Милице 84
Заказивање: Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
Телефон за заказивање:
Тел. 035/221-409
Тел. 035/241-316

Пријемна канцеларија Рековац
ул. Слађана Лукића бб
Пријем и овера :Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
Тел. 035/8411-057

Обавештење

У складу са Годишњим распоредом послова Основног суда у Јагодини странке прима Председник или Заменици председника суда у редовном термину.

S5 Box

Пријава за администратора