Судије

СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ЈАГОДИНИ


 

 1. Анђелковић Снежана
 2. Јовановић Барбара
 3. Милановић Жарко - в.ф.председника суда
 4. Лековић Радојица
 5. Савић Наташа
 6. Ставрић Предраг
 7. Ташковић Јасмина
 8. Цветковић Јасмина
 9. Обрадовић Данијела
 10. Васић Милош
 11. Станковић Љиљана
 12. Јеремић Небојша
 13. Колаковић Предраг
 14. Миловановић Дејана
 15. Милошевић Горица
 16. Миросављевић Биљана
 17. Лазаревић Драгана
 18. Павловић Славица
 19. Тасић Милена

 

 

 

Радно време

Основни суд у Јагодини – Матични суд
ул. Кнегиње Милице 84
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Пријемна канцеларија Рековац
ул. Слађана Лукића бб
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Телефони за заказивање - пријем странака

Матични суд – Кнегиње Милице 84
Заказивање: Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
Телефон за заказивање:
Тел. 035/221-409
Тел. 035/241-316

Пријемна канцеларија Рековац
ул. Слађана Лукића бб
Пријем и овера :Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
Тел. 035/8411-057

Обавештење

У складу са Годишњим распоредом послова Основног суда у Јагодини странке прима Председник или Заменици председника суда у редовном термину.

S5 Box

Пријава за администратора