Osnovni sud Jagodina

Основни суд Јагодина

Остварите ваша права пред судом брже и ефикасније!​

Историјат суда

Историјат суда

Од новембра 1823. године до данас...

Osnovni sud Jagodina

Огласна табла

Огласи за имовину и јавне набавке, обавештења

Остварите ваша права пред судом брже и ефикасније!

Странице које ћете видети у оквиру овог сајта допринеће бржем и ефикаснијем остваривању Ваших права пред судом, бољем сналажењу у свим судским процедурама и Вашој бољој комуникацији са овом установом. Наш циљ јесте да Вам, колико год је то могуће, приближимо рад суда, такође да отклонимо евентуалне недоумице и предрасуде уколико постоје, при чему смо спремни да примимо Ваше предлоге и сугестије за побољшање рада суда. Поред тога жеља нам је да помоћу овог сајта оостворимо и продубимо нашу комуникацију са грађанима и исту учинимо двосмерном, како би сазнали Ваше евентуалне примедбе, сугестије или предлоге, који би допринели бољем функционисању нашег суда а у интересу грађана. Позивамо све грађане који посећују наш сајт да нам помогну у остваривању ових наших тежњи. Надамо се да ћемо са овим сајтом успети да остваримо све ове зацртане циљеве.

Oгласна табла

Покретна имовина

Листа огласа

Сви огласи

Листа огласа за покретну имовину

Види листу

Непокретна имовина

Листа огласа

Сви огласи

Листа огласа за непокретну имовину

Види листу

Огласи и обавештења

Листа огласа

Сви огласи

Листа огласа и обавештења

Види листу

Саопштења суда

Обавештења и упутства

Упутство за рад судија и запослених у ванредном стању

Детаљније

Историјат суда

Јагодински нахијски суд, који се звао још и магистрат, установљен је, кад и већина осталих, новембра 1823. године. Он заседа (обержава) за сада у школском зданију с два кнеза и једним писаром. Према овом извештају јагодински магистрат је у почетку свог рада био смештен у једном делу зграде тадaшње основне школе. У школској згради заседао је магистрат до половине 1826. године.