Портпарол Суда:

Судија-Јасмина Ташковић

  • даје писмена саопштења о раду суда медијима,
  • шаље предлоге медијима за објављивање информација о активностима суда,
  • сазива конференције за медије, а у вези са радом суда,
  • одржава састанке са одговорним уредницима медија,
  • даје усмена саопштења за јавност, а која се тичу рада суда,
  • организује и руководи и другим активностима које су везане за сарадњу овог суда са медијима.


Контакт телефони портпарола суда за медије :

  •  062/315-133